Den som stör eller förstör järnvägen ska få betala för det. Det har regeringen nu beslutat. Trafikverket har fått i uppdrag att utveckla kvalitetsavgifter som syftar till att minska störningarna i järnvägssystemet. Transportstyrelsen har samtidigt fått i uppdrag att redovisa hur... Read More

Totalt 38 nya trafiksäkerhetskameror placeras nu ut längs de Skånska vägarna. Syftet: att sänka hastigheten och rädda liv.

Totalt sätts 203 nya kameror upp i hela landet i år. Trafiksäkerhetskameror räddar ungefär 20 människoliv varje år och de sänkta hastigheterna ger... Read More

Karin Svensson Smith är ny ordförande i riksdagens trafikutskott.

– För ett smartare resande och framtida generationers skull, vill Miljöpartiet ställa om trafiken. Vi vill minska människors beroende av bilen genom att satsa på klimatsmarta transporter, skriver hon i en kommentar. ... Read More

I ett remissvar till regeringens Färdplan för offentlig upphandling önskar Sveriges Åkeriföretag ett ökat fokus på miljö och socialt hållbara villkor.

Branschorganisationen ser gärna det egna initiativet Fair Transport som vägledande för transportköp i Sverige,... Read More

Efter årsskiftet införs ett krav på vinterdäck på samtliga axlar för fordon över 3,5 ton. Kravet gäller under perioden 15 november till 31 mars. Vinterdäckskravet väntas göra det säkrare att färdas på norska vägar för både lastbilsförare och privatpersoner.

Myndigheten Vegdirektoratet... Read More

En expansion av flygfraktsvolymerna ökar i samtliga regioner och Asien fortsätter vara den som ökar mest. Det meddelar International Air Transport Association (IATA). Fraktvolymerna ökade med 5,1 procent i augusti, jämfört med augusti 2013. Kapaciteten växte dock inte fullt lika snabbt, med 3,4... Read More

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har gett Göteborg stad ett verkställighetsförordnande, och därmed klartecken för brobygget. Beslutet har dock återigen överklagats av 24 aktörer. Avgörandet ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt i Stockholm.

... Read More

Punktligheten för godståg försämrades med 5,5 procentenheter under augusti jämfört med samma månad förra året. Punktligheten för persontåg försämrades under samma period med 2,9 procentenheter.

En av förklaringarna till ökningen av antalet förseningar under månaden var... Read More

Från och med årsskiftet måste även utländska fordon ha en elektronisk bricka för vägtullarna i Norge. För de som saknar en sådan väntar böter och klampning.

Kontroll med scanner kommer att utföras vid gränsstationer och vägtullar för att säkerställa att fordonet har en... Read More

Bristen på kompetent personal fortsätter att vara ett problem för de svenska åkeriföretagen. Det visar Sveriges Åkeriföretags åkeribarometer. Personalstyrkan har varit konstant för majoriteten av branschens aktörer under det tredje kvartalet i år och bara ökat för 13 procent.

Tidigare... Read More

Pages