En expansion av flygfraktsvolymerna ökar i samtliga regioner och Asien fortsätter vara den som ökar mest. Det meddelar International Air Transport Association (IATA). Fraktvolymerna ökade med 5,1 procent i augusti, jämfört med augusti 2013. Kapaciteten växte dock inte fullt lika snabbt, med 3,4... Read More

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har gett Göteborg stad ett verkställighetsförordnande, och därmed klartecken för brobygget. Beslutet har dock återigen överklagats av 24 aktörer. Avgörandet ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt i Stockholm.

... Read More

Punktligheten för godståg försämrades med 5,5 procentenheter under augusti jämfört med samma månad förra året. Punktligheten för persontåg försämrades under samma period med 2,9 procentenheter.

En av förklaringarna till ökningen av antalet förseningar under månaden var... Read More

Från och med årsskiftet måste även utländska fordon ha en elektronisk bricka för vägtullarna i Norge. För de som saknar en sådan väntar böter och klampning.

Kontroll med scanner kommer att utföras vid gränsstationer och vägtullar för att säkerställa att fordonet har en... Read More

Bristen på kompetent personal fortsätter att vara ett problem för de svenska åkeriföretagen. Det visar Sveriges Åkeriföretags åkeribarometer. Personalstyrkan har varit konstant för majoriteten av branschens aktörer under det tredje kvartalet i år och bara ökat för 13 procent.

Tidigare... Read More

Tidigare kommunalråd i Göteborg, Anna Johansson, blir ny infrastrukturminister i Löfvens regering. Därmed går posten för första gången till Göteborg.

Anna Johansson har lång erfarenhet av kommunalpolitik. Johansson sitter med i partistyrelsen och är i dagsläget... Read More

Inom en överskådlig framtid måste buss- och lastbilsförare som utför person- eller godstransporter ha ett yrkeskompetensbevis (YKB). Bestämmelserna gäller inom hela EES-området.

För att få ett yrkeskompetensbevis behöver bussförare fullfölja en fortbildning innan 10... Read More

Vid St1s raffinaderi i Göteborgs hamn ska etanol tillverkas från livsmedelsindustrins restprodukter. Volymen som kommer att tillverkas är 5000 ton.

Det som kommer att jäsas och destilleras till etanol är godis, deg, bröd och annat som innehåller mycket kolhydrater.... Read More

Hösten innebär inte bara att det blir mörkt tidigare utan också att det blir tid att byta till vinterdäck. Från och med den första oktober är det tillåtet att använda dubbdäck, dock är det tillåtet att byta redan tidigare om väglaget kräver det.

Med vinterväglag menas... Read More

Pages