Jerry Nilsson, affärsområdeschef för sjö & flyg på NTEX, var en av 20 talare som bjöds in att tala på farligt gods-konferensen som arrangerades på Chalmers den 29 november.
– Det ligger i NTEX själ och hjärta att sticka ut och delta i samtalet och driva det framåt, säger Jerry
... Läs mer

När transportnätverket World Net Associates (WNA) samlades i Los Angeles i slutet av oktober hade NTEX tre representanter på plats. Under en vecka och vid drygt 20 möten utvärderades befintliga samarbeten samtidigt som nya relationer knöts.
– Det är en investering både i tid och i
... Läs mer

Norska Statens Vegvesen vill öka antalet rastplatser i Norge. Myndigheten vill att det ska finnas 90 platser för dygnsvila tillgängliga före 2023.

Idag finns det ungefär 40 dygnsviloplatser i Norge. Där finns alltid toalett, dusch och belysning. Oftast finns det också... Läs mer

I helgen åker Louise Persson, speditör på NTEX, till Sydafrika för att besöka välgörenhetsorganisationen A reaching hand.

Inför resan har Louise gjort en insamling bland kollegorna på NTEX samt vänner och bekanta för att kunna köpa mat att överlämna till Smutsville... Läs mer

Enligt statistik från Trafikanalys minskade godstransporterna på järnväg i Sverige med 12 procent mellan 2010 och 2015 sett till transportarbetet. Mängden gods minskade under samma period endast med 5 procent, vilket innebär att transporterna blivit kortare.

Godstågens... Läs mer

Idag är maxvikten för lastbilar 64 ton, men snart kan 74 ton bli verklighet. Men enligt regeringens förslag gäller ökningen endast på ett antal utvalda vägar.

Trafikverket kommer att presentera på vilka vägar lastbilar på 74 ton är tillåtna.
– På vägar där vi gör... Läs mer

Bensinskatten kommer att höjas vid årsskiftet, för att därefter fortsätta att höjas med automatik varje år. Därför varnar branschorganisationen Bil Sweden för att Sverige inom några år kan ha världens högsta bensinskatt. Samtidigt har det nog aldrig varit billigare att köra bil.... Läs mer

Det är med stor glädje jag nås av en nyligen publicerad rapport där det framgår att färjetrafiken mellan Helsingör och Helsingborg ökar när det gäller antalet transporterade lastbilar…

Läs hela blogginlägget i... Läs mer

Nyligen ansökte rederiet Hanjin Shipping om konkurs, vilket har medfört att de 66 fraktfartyg som var på väg med frakt inte kan leverera sina varor. Det sammanlagda värdet av fartygens frakt motsvarar 124 miljarder kronor.

Anledningen till att Hanjins fartyg inte kan... Läs mer

Idag kan man läsa om NTEX i Borås Tidning, med anledning av vår Finlands-satsning som inleddes under sommaren. På kontoret i Borås arbetar fem personer som har totalt ansvar för trafiken mellan Sverige-Finland och Norge-Finland.

Läs hela artikeln här:... Läs mer

Pages